Slide background
Slide background

PR(PUBLIC RELATIONS) – PANEL

Sr. No. Experts
1

Mrs. Zankhana Dave

2

MRS. MEDHA SHAH

3

MR. KRISHNA KSHATRIYA

4

MR. NUTAN PATEL

5

MR. HARIN PRAJAPATI

6

Ms. Shweta Joshi

7

MR. KEDAR BADHEKA

8

MR. PRATIK JAIN

9

MR. PRITISH KANANI

Contact Us